PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Werp je netten uit aan de andere kant Werp je netten uit aan de andere kant

In de verwarrende tijd na de gevangenneming, kruisiging en opstanding van Jezus proberen de discipelen de draad van hun leven weer op te pakken. Ze besluiten te doen wat ze altijd al deden en gaan in de nacht het meer op om te vissen. Johannes vertelt in zijn evangelie dat de discipelen tegen de ochtend nog steeds niets gevangen hebben. En dan staat Jezus daar opeens op de oever van het meer. Hij zoekt de discipelen op in hun gewone dagelijkse bezigheden. Ze herkennen Hem eerst niet. Jezus vraagt of ze iets te eten hebben. En de discipelen moeten bekennen dat hun netten leeg zijn, dat ze niets te bieden hebben. Dan geeft Jezus het vreemde advies “Werp je netten uit aan de andere kant”. “Aan stuurboord” staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Elke visser kan uitleggen dat het riskant is om je netten aan die kant uit te werpen. Je loopt het risico dat je netten vast komen te zitten in het roer en dat ze kapotgetrokken worden of dat de boot stuurloos wordt. Bovendien is de nacht de beste tijd om te vissen. Als het dan al niet lukt om iets te vangen, kun je als het licht wordt zeker niets meer verwachten. Toch blijkt dit advies het goede te zijn. Want als de discipelen hun netten aan de andere kant uitwerpen brengt het water dat dood leek, leven in overvloed voort.

Eigenlijk is dit les 1 van het bijbels ABC: het water van de dood heeft niet het laatste woord. Niet voor niets wordt in het traditionele doopformulier verwezen naar verhalen waarin het gaat over een nieuw begin door het water van de dood naar nieuw leven. Om te beginnen de schepping waarbij God de wateren van de oerchaos hun plek wees en de aarde bewoonbaar werd.
Dan is er Noach, die niet ten onder gaat in het water van de vloed. God heeft als het ware het schoolbord met een grote wisser leeg geveegd en maakt een nieuw begin. Hij sluit met Noach een verbond.
Mozes wordt in zijn biezen mandje uit het water gehaald en leidt het volk door het water van de Rode Zee, uit het land van de dood op weg naar het land van de belofte.
En ik moet denken aan het verhaal over Jezus die over het water naar de discipelen toeliep, “Ik ben het”, zei hij. “Vrees niet”. Jezus liet zich niet beheersen door angst, hij liep de krachten onder de voet.

In het leven van alledag kunnen we ons soms blindstaren op wat er allemaal niet goed gaat. We kunnen ook als kerkmensen teleurgesteld raken omdat het niet lukt, terwijl we zo ons best doen.
Als je blijft kijken naar de dingen die niet lukken in het leven of als je blijft staren op wat tevergeefs blijkt te zijn, dan kan het goed doen als er iemand is die je vanaf de kant uitnodigt om het over een andere boeg te gooien.

Onze gemeente heeft al jaren geleden het besluit genomen om niet tevergeefs te blijven vissen en de netten aan de andere kant uit te werpen. Dat is verdrietig, omdat er een einde komt aan een vertrouwde en betekenisvolle traditie van naar de kerk gaan op het Zuidereinde en het gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de dienst. Het is ook moedig om de netten aan de andere kant uit te gaan gooien. Het is zeker ook spannend, omdat we nog niet precies weten hoe en waar dat allemaal vorm zal krijgen en het misschien moeite zal kosten om na 30 juni de draad weer op te pakken.
Dan mogen ons net als de discipelen laten bemoedigen door de Opgestane, die op de oever van het meer stond. Hij laat ons niet los en zegt ook tegen ons: “Vrees niet”.

ds. Annemieke Parmentier
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

Welkomdienst in Bethlehemkerk (Hilversum)
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.