PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Al vijftig pioniersplekken Al vijftig pioniersplekken
19 maart 2016
 
Woensdag 16 maart werd in Amsterdam de samenwerkingsovereenkomst met Citykerk Amsterdam getekend. Daarmee is de Protestantse Kerk in Nederland op de helft van haar voornemen om honderd pioniersplekken te starten. Uiteindelijk doel is dat er door heel Nederland vernieuwende vormen van kerkzijn ontstaan, gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een reguliere kerk.
lees meer »
 
Verliezen om te winnen Verliezen om te winnen
07 maart 2016
 
Martijn Vellekoop, coördinator pioniersplekken van de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk
 
Een nieuwe pioniersplek in de buurt is mooi, maar overleeft de bestaande gemeente dat wel?
lees meer »
 
Pioniersplek Vitamine G in Hilversum Pioniersplek Vitamine G in Hilversum
Met Vitamine G lukte het pionier-predikant Gerard Kansen om weer swung te krijgen in de vergrijsde Diependaalse kerk in Hilversum.
Voor meer informatie, klik hier.
 
Gemeenschapsvorming Gemeenschapsvorming
24 augustus 2015
 
Martijn Vellekoop, coördinator pioniersplekken, Protestantse Kerk in Nederland
 
Sommige pioniers krijgen echt jeuk van het woord ‘gemeenschap’. Al was het maar omdat de mensen op wie ze zich richten schrikken van dat woord.
‘Gemeenschap’ doet sommige groepen mensen onmiddellijk aan de kerk denken. Aan allerlei verplichtingen, aan een duidelijk onderscheid tussen wie erbij hoort en wie niet, aan een geheven vingertje.
Pionieren heeft als stip aan de horizon dat er een groep mensen ontstaat die samenkomen rond het christelijk geloof. Het woord ‘gemeenschap’ valt dan regelmatig. Afgelopen week gingen we met pioniers in gesprek over wat ‘gemeenschapsvorming’ eigenlijk is. Dat waren intense gesprekken. Want waar de één er jeuk van krijgt, krijgt de ander spontaan een glimlach op z’n gezicht. Dat zegt vaak veel over iemands geschiedenis. En het laat zien dat het belangrijk is welke taal je gebruikt bij het pionieren. Want als het over een ‘relatienetwerk’ gaat, dan roept dat minder weerstand op, terwijl dat technisch gezien misschien dicht tegen een gemeenschap aan zit.
We zoeken nog naar goede woorden en verdere duiding. Een conclusie die we al wel trokken: als je het christelijk geloof een belangrijke plek in je leven wilt geven, als je navolging van Jezus serieus neemt, dan hoort daar (uiteindelijk) ook bij dat je bouwt aan relaties met andere navolgers van Christus.
 
Protestants pionieren Protestants pionieren
Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is er één van. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: experimentele geloofsgemeenschappen voor mensen die niet (of niet meer) in de kerk komen.
Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.

Klik hier voor meer informatie.
 
Pionieren van 'De Graankorrel' Pionieren van 'De Graankorrel'
5 februari 2015

Otto Scholten, voorzitter kerkenraad

Een jaar lang heeft ds. Otto Sondorp - samen met drie verkenners uit ʻde Graankorrelʼ (Henk de Vries, Jacqueline Valkonet en Herman Blankenberg) - gesprekken gevoerd met naburige gemeenten over mogelijkheden tot samenwerking. Op een afsluitende avond eind november 2014 werd duidelijk dat die mogelijkheden op korte termijn beperkt zijn.
De Hervormde gemeente Kortenhoef ziet geen mogelijkheden voor samenwerking. Met de Hervormde gemeente ’s Graveland is afgesproken reguliere contacten te onderhouden: twee keer per jaar zullen afvaardigingen uit beide kerkenraden samenkomen om elkaar te informeren over gang en stand van zaken binnen hun gemeente. De Oeumenische Streekgemeente Kortenhoef heeft belangstelling om samen met ʻde Graankorrelʼ te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij de landelijke PKN een pioniersplek te verwerven. Dat zijn kort gezegd plekken waar predikanten - betaald door de landelijke kerk - alle ruimte krijgen om nieuwe vormen van kerkzijn te beproeven.
Na eind november 2014 hebt u niets meer van ons gehoord. December is nu eenmaal een maand waarin lopende zaken in de kerk alle tijd in beslag nemen.
Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt. Begin januari 2015 heeft de kerkenraad van de OSG een gesprek gehad met Martijn Vellekoop, de coördinator van de pioniersplekken. Daarbij zijn ook Henk de Vries, Florence van Rheenen en Elly Verbruggen aanwezig geweest. Zij zullen samen met enkele OSGers en onder begeleiding van Martijn Vellekoop de mogelijkheden voor een pioniersplek verder verkennen. Op de kerkenraadsvergadering  van 19 februari a.s. zullen zij ons bijpraten. Zodra de plannen wat meer vorm krijgen zullen we in samenwerking met de OSG u daarover informeren. Maar voorlopig broeden ze op (nieuwe) mogelijkheden. Wat daar uit komt is afwachten; vooral ‘niet storen’.
 
Pionieren en doelgroep Pionieren en doelgroep
2 februari 2015
 
Martijn Vellekoop, coördinator pioniersplekken, Protestantse Kerk in Nederland
 
Een van de vragen waar we bij stilstaan als mensen willen pionieren, is op welke mensen ze zich willen richten. Wat wordt de doelgroep? Vaak roept dat gesprek weerstand op, want is de kerk er niet voor iedereen?
lees meer »
 
Pioniersplek ‘De Brug’ in Huizen van start! Pioniersplek ‘De Brug’ in Huizen van start!

8 december 2014

Vorig jaar november 2013 ging 'De Brug Ontmoetingsdienst' in Huizen van start: wekelijkse samenkomsten om God en elkaar te ontmoeten, speciaal voor mensen die op zoek zijn naar God, maar voor wie de drempel naar de bestaande kerken te hoog is. Vanaf maandag 8 december 2014 is 'De Brug Ontmoetingsdienst' officieel een ‘pioniersplek’ van de Protestantse Kerk in Nederland. “En daar zijn we erg blij mee”, reageert Jan Verkerk, evangelist en voorganger van de Ontmoetingsdienst.
lees meer »
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

Welkomdienst in Bethlehemkerk (Hilversum)
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.