PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Advent en Kerstmis 2020 Advent en Kerstmis 2020
Hoe gaan we dit jaar het Kerstfeest vieren?
Eén ding is zeker: er is geen zekerheid.
Het leven lijkt bepaald te worden door corona-cijfers, door angsten en onzekerheden. Zijn de cijfers gunstig? Mogen we met meer mensen bij elkaar komen? Of neemt het aantal zieken weer toe?

Het is niet makkelijk om je leven niet te laten beheersen door deze onzekerheden en zorgen. Om temidden van alle berichten en discussies en onrust je eigen koers te varen en geestelijk gezond te blijven; om genoeg ontspanning en innerlijke rust te vinden, hoop en moed te houden. Er lijken vaccins aan te komen, zouden die onze redding zijn?

Of hebben wij een ander, Ander, te verwachten?
Dat weet ik wel zeker!

Ik vind het een zegen dat het temidden van zorgen en angsten en onzekerheden Advent wordt. Tijd van uitzien naar het licht, van verlangen en hopen. Ik vind het een zegen dat ik mijn aandacht mag richten op de komst van Jezus, Licht van de wereld.
Dat ik mag weten dat we niet overgeleverd zijn aan de grillen van de tijdgeest, hoezeer ook de zorgen terecht zijn.

Ik heb mij voorgenomen lied 527 als leidraad te nemen voor mezelf als stof tot overdenking en inspiratie in de weken die komen op weg naar Kerst.
Misschien heeft u er ook iets aan. Het is niet het makkelijkste lied uit het liedboek, maar daarom juist. Het kan misschien helpen de gedachten te focussen, en de aandacht te richten.

1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

4. Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

(tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Jaap Geraedts)
Zie ook:https://www.liedboekcompendium.nl/lied/527
Je kunt het lied ook horen, klik daarvoor helemaal onderaan!

Een geheimvolle tekst, die het mysterie van de menswording van God in tact laat door alle rijke beelden, die vaak schijnbare tegenstellingen bevatten.

Zonder alles hier te behandelen: - er mag juist iets te overdenken overblijven voor de komende weken! - mij valt allereerst het woordje “tastend” op. Gij, God, komt tastend aan het licht, wordt geboren als een weerloos mensenkind. Niet groots en overweldigend, maar tastend, voorzichtig, zoekend.
Als een “schaduw die verblindt”, terwijl het toch gewoonlijk het licht is dat verblindt? Niets is gewoon aan deze komst. Ongehoord en onverwacht onnaspeurbaar. Misschien is het ook een zinspeling op bijbelverzen waarin het duister tot licht wordt (bijvoorbeeld Psalm 139,11; Micha 7,8)?

Zijn spoor loopt uit op de dood, zo het eind van vers 3, maar gaat meteen over in vers 4 en wordt een bron, in de woestijn. Allemaal bijbelse beelden, die ons bijvoorbeeld herinneren aan woorden van Jezus zelf over de graankorrel die moet sterven in de aarde om vrucht te dragen.
En horen we ook in vers 4 de vraag van Johannes de Doper doorklinken: “zijt Gij die komen zou of hebben wij een ander te verwachten?”
Zal er ooit nog vrede zijn hier op aarde? Een lichte wanhoop klinkt hierin door, die ik soms heel goed ken.
Vers 5 geeft antwoord: in het woord dat ons in Jezus is gegeven ligt de weg naar vrede hier op aarde. Bettine Siertsema schrijft hierover op de bovengenoemde website Liedboekcompendium: “Het is niet een gemakkelijk antwoord. Onze messiasverwachtingen worden niet gladjes door de ‘Gij’ vervuld: de nacht is niet weggevaagd, hoop én vrees blijven, genezing gaat met pijn gepaard. Maar wel is met de komst van deze ‘Gij’ een nieuw begin van leven gegeven”.

Een nieuw begin van leven. Als een pijn die óns geneest. Geboorte gaat niet zonder pijn. Een nieuw begin van leven aan óns gegeven in de geboorte van een mensenkind, Jezus van Nazareth. Dit begin vieren wij hoe dan ook, alleen, samen, het Kerstfeest gaat door!
Dat God u moge behoeden en zegenen in de dagen die komen.

ds. Stella Muns

 
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.