PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Foto impressie Foto impressie


Foto 1: De entree
 

Foto 2: Het Christusmonogram op de gevel

 
Foto 3a: Het podiumFoto 3b: Het podium


 
Foto 4: De gemeente bijeen
 

 
Foto 5: De gemeente van boven gefotografeerd
 

 
Foto 6: Zicht van de organist op de gemeente
 

 
Foto 7: Het spits tongewelf
 
Zeven werken van barmhartigheid Zeven werken van barmhartigheid
De zeven panelen van de Meester van Alkmaar uit 1504 hangen in de kerkzaal.Klik hier om te openen. Even geduld s.v.p. ...
 
Het vernieuwde Honk Het vernieuwde Honk
Het Honk is de zomer van 2018 compleet gerenoveerd. Maandenlang moest bij het koffiedrinken na de kerkdienst worden uitgeweken naar de veel kleinere wijkzaal. Dat lukte, maar het was ‘behelpen’.
Sinds september 2018 beschikken we echter over een heel fraaie ruimte, waar het na de diensten goed toeven is.
Inmiddels hebben de vele vrijwilligers tijdens een gezamenlijke maaltijd het resultaat van hun inspanningen kunnen ‘beleven’. Mensen, het moet nog maar eens worden genoemd, jullie hebben een fantastische prestatie geleverd!
Als gemeente willen we natuurlijk graag het tot stand komen van het eindresultaat meebeleven. En daarom heeft Ellen Blankenberg voor ons het onderstaande verslag geschreven.
Klik hier voor haar verslag.
 
Renovatie van de kerk Renovatie van de kerk
Na een periode van vier weken hard werken is onze kerk op 5 oktober 2014 weer in gebruik genomen.
De houten vloeren van zowel de kerkzaal als ook van de wijkzaal en het podium zijn geheel vervangen; een enorme klus. Wie in deze periode in het gebouw geweest is, zal dat met eigen ogen hebben kunnen zien. Er is nieuw zand aangebracht onder de vloer en er is een extra kruipruimte gemaakt. De leidingen van de centrale verwarming zijn gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen. De geluidsinstallatie is aangepast en geoptimaliseerd. Er zijn ventilatieroosters aangebracht in de buitenmuren en een mechanische ventilator onder het podium. Verder zijn er houten kerkbanken verwijderd, omdat ook daar de vloer in een zeer slechte staat bleek te zijn. Vele uiteinden van de houten balken (ook in de wijkzaal) waren dermate slecht dat er weinig meer van over was dan een soort sponsig materiaal.
Wij zijn dan achteraf ook erg blij dat besloten is tot deze grote en uitgebreide renovatie, zodat we in een schone, frisse, maar vooral veilige omgeving weer onze kerkdiensten kunnen houden.
Na het aanbrengen van de nieuwe vloer is er tapijt gelegd. De lamellen zijn besteld en ook een gordijn voor in de wijkzaal, dat zal fungeren als tussenwand. Een groep actieve mannen en vrouwen van 'de Graankorrel' heeft de muren geschilderd, het gebouw schoon gemaakt en opnieuw ingericht. De ramen zijn gelapt, de gordijnen gewassen, kortom het is weer een feest om naar de kerk te gaan! Zelfs de tuin ligt er dankzij deze vrijwilligers keurig bij. Afgelopen week is tevens de beschoeiing naast de kerk vervangen. Als u zondag naar de kerk komt, neem dan even de tijd om dit alles op uw gemak te bekijken. Het is zeker de moeite waard!
De kerkrentmeesters willen graag de vrijwilligers hartelijk danken voor de tijd, moeite en inzet die zij geleverd hebben om van ons kerkgebouw weer een veilige en fijne plek te maken!
Met vriendelijke groet,
Jantie de Vries, secretaris kerkrentmeesters
 
Restauratie kerkgebouw Restauratie kerkgebouw
In 1957 werd het kerkgebouw verbouwd onder leiding van architect Dick Egberts (Utrecht 1897 - Amsterdam 1962). Er kwam een uitbouw achter-opzij en een nieuwe voorgevel met klokkentorentje.
De volgende prentbriefkaarten (afkomstig uit de beeldbank van de Historische Kring Kortenhoef 'In de Gloriosa') geven de situatie weer van vóór en nà de verbouwing.
 
De voordeur De voordeur
Ezechiël 1: "4 Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. 5 In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens.
10 Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar."
 
Deze vier symbolen komen terug in de visioenen in Openbaring 4: "Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar."
 
In de beeldende kunst worden de vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes sinds de 4de eeuw niet alleen afgebeeld in de vorm van menselijke gedaanten, maar ook als symboolgestalten:
   Matteüs wordt weergegeven als een engel
   Marcus als een leeuw
   Lucas als een stier
   Johannes als een adelaar
 
Ook de voordeur van ons kerkgebouw is versierd met de symbolen van deze vier evangelisten.  


Hier kan nog worden vermeld dat de symbolen op de voordeur een cadeau waren van architect Egberts, na de restauratie van de kerk in 1957. Dick Egberts (Utrecht 1897 - Amsterdam 1962) maakte in die tijd o.a. naam met zijn ontwerp voor de Westerkerk aan de Frederik van Eedenlaan te Hilversum (1956).
 
Het orgel Het orgel

 
Het pijporgel - gebouwd door de firma Steinmann & Vierdag te Enschede onder advies van de Vereeniging van Organisten bij de Gereformeerde Kerken - werd in gebruik genomen op 30 januari 1940. Het verving het Ernst Hinkel harmonium uit 1920. 

Het iniatief voor de aankoop van het orgel werd destijds genomen door de orgelcommissie van de 'meisjesvereeniging Martha', voorgezeten door ds. Boes.

Medio 1997 werd het orgel grondig gerenoveerd door de firma Pels & Van Leeuwen te 's-Hertogenbosch en op zondag 19 oktober 1997 kon het weer in gebruik worden genomen.

Het 'groot onderhoud' werd voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de 'Kerkeveiling' van 27 september 1997, in een unieke samenwerking tussen de R.K. Parochie van Kortenhoef en de Gereformeerde Kerk van 's-Graveland.
 
Foto's afkomstig van de Orgeldatabase (www.orgbase.nl)
 

Restauratie van het orgel in 2019

Al geruime tijd was het duidelijk dat het orgel onder handen diende te worden genomen. De drie ‘huisorganisten’ Hugo de Graaff, Johan Haaksma en Jan van Veldhuizen wisten de kerkenraad van de noodzaak hiervan te overtuigen en op maandag 21 januari 2019 werd er mee begonnen door de firma Slooff Orgelbouw in Gouderak.

Tijdens de kerkdiensten op de daarop volgende zondagen werd de gemeente begeleid door pianomuziek, maar in de dienst op zondag 17 februari 2019 kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

De kerkenraad besloot de restauratie te vieren met een orgelconcert tijdens de Gemeentevergadering op vrijdagavond 3 mei. De drie organisten speelden bij die gelegenheid muziek naar eigen keuze en tenslotte werden een aantal liederen gezongen, beurtelings begeleid door een der organisten.

De gebruikelijke indeling van de kerk was voor deze gelegenheid op z’n kop gezet. De aanwezige gemeenteleden zaten met de rug naar het podium en de preekstoel. Een bijzonder gezicht toch wel.
 

 
Het orgel wordt begin volgend jaar 80 jaar oud. Het werd in gebruik genomen op 30 januari 1940. Dat was voor het landelijke dagblad De Standaard (het klankbord van de Anti-Revolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken in Nederland) belangrijk genoeg om op 1 februari 1940 te worden vermeld:

‘s-Graveland, 31 Januari

Overdracht kerkorgel
(Van een onzer correspondenten)

Gisteravond had in de Gereformeerde Kerk de overdracht van het nieuwe kerkorgel aan den kerkeraad plaats. De plechtigheid werd geleid door Ds. P. Boes. Mej. M. Reymerink, presidente van de Meisjesvereeniging “Martha”, droeg het orgel aan den kerkeraad over, waarna Ds. Boes het namens den kerkeraad aanvaardde. Tal van sprekers voerden het woord. O.m. spraken de burgemeester, de heer G. Graaf Schimmelpenninck namens het gemeentebestuur, Ds. E. Douma uit Muiderberg namens de classis Hilversum en Ds. L.J.S. Crousaz, Ned. Hervormd predikant. De plechtigheid werd bijgewoond door den geheelen kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente en architect J.H. Burger.

Het initiatief voor de aankoop van het orgel werd destijds genomen door de orgelcommissie van de 'Meisjesvereeniging Martha'. Het verving het Ernst Hinkel harmonium uit 1920. Bij de aanschaf van dit harmonium was de Meisjesvereeniging “Martha” hoogstwaarschijnlijk eveneens betrokken, gezien het bericht uit De Gooi- en Eemlander van 23 augustus 1919 (sectie Nieuws uit ’s-Graveland):

De Geformeerde Meisjesvereeniging “Martha” houdt op 27, 28 en 29 Augustus a.s. een bazar in den tuin van hotel Cator*, ten bate van een nieuw orgel in de kerk.

(*Hotel het Wapen van Amsterdam werd in het dorp vaak genoemd naar de toenmalige eigenaar M. Cator.)
 
Vredesduif Vredesduif
Een christelijk symbool voor vrede is de duif, al dan niet met een olijftak in de snavel. Het symbool is gebaseerd op het verhaal van Noach in het Oude Testament in de Bijbel, waar de duif een olijfblad terug naar de Ark bracht.

De vredesduif is ook afgebeeld op de kansel in de kerk.

 
Storm op zee Storm op zee
Titel: Storm op zee
Afmetingen: 240cm x 120cm

 

Dit kunstwerk is gemaakt door Tineke Postma-Drieënhuizen, in opdracht van de Hervormde Gemeente Ankeveen. De opdracht luidde: "Maak een muurschildering (op paneel) met een religieus thema. De kleuren moeten worden afgestemd op de kleuren in het interieur van de consistoriekamer van de kerk."

Na sluiting van de kerk in Ankeveen is dit werk verhuisd naar de protestantse kerk 'De Graankorrel' te 's-Graveland.

Voor meer informatie klik rechts onderaan de pagina: 'Lees meer'.
lees meer »
 
De Joodse begraafplaats in Kortenhoef De Joodse begraafplaats in Kortenhoef
In de consistorie hangt een aquarel van (en aan de kerk geschonken door) Corrie van der Baan (1915-1997): de Joodse begraafplaats in Kortenhoef.

Corrie aquarelleerde voornamelijk op illustratief gebied. Ze maakte illustraties en boekbandontwerpen voor kinderboeken en schoolleesboeken. Ook werkte ze voor diverse tijdschriften. Voor uitgeverijen verzorgde zij illustratief tientallen boeken.

De joodse begraafplaats, die tussen 1859 en 1940 gebruikt werd, ligt aan de Koninginneweg in Kortenhoef.
 
De onderstaande foto, gemaakt door hr. Ad Kramer in Kortenhoef onder een iets andere hoek, geeft een beeld van de werkelijke situatie op het kerkhof in de zomer van 2014.Voor achtergrondinformatie over de begraafplaats, klik rechts onderaan de pagina: 'Lees meer'.
lees meer »
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.