PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2023 3e Kwartaal 2023

Zondag 02 juli
Geen dienst in eigen kerk.

Zondag 09 juli
Werelddiaconaat-Ghana
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wèl de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De noten worden zo op een efficiënte en milieuvriendelijke manier verwerkt. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.
Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak uw bijdrage over. Hartelijk dank voor uw gift.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ghana’.

Zondag 16 juli
Werelddiaconaat - Indonesië
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld naar Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:

NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Indonesië’.

Zondag 23 juli
Voedselbank
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken functioneren als schakel tussen overschot en armoede.
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de Voedselbank Gooi & Omstreken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 30 juli
Liliane Fonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Liliane Fonds’.

Zondag 06 augustus
Noodhulp Oekraïne
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles vreselijk op zijn kop.
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te helpen. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig! Help mee deze collecte tot een succes te maken! Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.

Zondag 13 augustus
Zending - Ghana
In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana voorgangers en jeugdleiders op om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs, want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ghana’.

Zondag 20 augustus
Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is een open huis voor eenieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is. Evenals voor medeburgers die te kampen hebben met psychische - of verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden die graag anderen willen ontmoeten.
Vrijwilligers staan klaar om hen in Inloophuis ‘Wording’ te begroeten. Zij doen dit werk geheel belangeloos en willen graag vanuit hun christelijke overtuiging medeburgers waar mogelijk bijstaan.
Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor dit sympathieke doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Wording’.

Zondag 27 augustus
Noodhulp Syrië
Eerder dit jaar werden Turkije en Syrië getroffen door alles verwoestende aardbevingen. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd. Daarnaast vielen er tienduizenden gewonden. Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat daar via het bestaande netwerk van partners en lokale kerken hulp op de juiste plek kan worden gegeven. Hulp is nog steeds hard nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië.
Kerk in Actie ondersteunt kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. Vandaag collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Syrië’.

Zondag 03 september
Werelddiaconaat-Israël
Jongeren hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - vóór hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren deze studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Israël’.


Zondag 10 september
Zending–Syrië
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Kerken worden opgeknapt, maar ook scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Syrië’.


Zondag 17 september
Werelddiaconaat–Myanmar
In Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Myanmar’.


Zondag 24 september
Vredeszondag–Oecumenische dienst in Nederhorst den Berg
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.