PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2022 1e Kwartaal 2022
zondag 02 januari
Kinderen in de knel
Elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven en helpt met bijv. voedsel, gezondheidszorg en onderwijs.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van deze vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef royaal aan deze collecte. Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen in de knel’.

zondag 09 januari
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

zondag 16 januari
Geen dienst

zondag 23 januari
Geen dienst in eigen kerk

zondag 30 januari
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Door de huidige coronacrisis neemt dit aantal helaas toe! De voedselbanken helpen de minstbedeelden tijdelijk met voedselpakketten.
Voedselbanken willen voorkomen dat goed voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd de mensen helpen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten. De voedselbanken maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid.
De voedselpakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Alle hulp is welkom, bijv. van scholen, kerken, bedrijven. Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte in onze kerkdienst bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

zondag 06 februari
Werelddiaconaat-Oeganda
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogte-bestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan, beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oeganda’.
 
terug
 
 

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 26-01-2022 om 19.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 04-02-2022 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Geen kerkdiensten, wèl actie!
Geef licht
 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN coronarichtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.