PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
3e Kwartaal 2022 3e Kwartaal 2022
Zondag 03 juli
Werelddiaconaat – India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘India’.

Zondag 10 juli
Geen dienst

Zondag 17 juli
Geen dienst

Zondag 24 juli
Geen dienst

Zondag 31 juli
Vrienden van Mikondo
De Stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, DR Congo. Jarenlang konden de kinderen in deze wijk niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. Dankzij giften en donaties aan de stichting kon in de afgelopen 20 jaar veel tot stand worden gebracht door de plaatselijke partner Projets Mikondo.
De school ‘La Tulipe’ werd opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal kleuters en basisschool leerlingen. Vervolgens werden lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma wilden halen. Van jaar tot jaar ging het om 400 tot 500 leerlingen in totaal, tot er sinds 2017 elk jaar 1200 leerlingen officieel geregistreerd staan. De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed.
Dankzij de bibliotheek en buitenschoolse activiteiten staat Projets Mikondo bekend als een belangrijk kenniscentrum. De begeleiding van jonge drop-outs die een vak willen leren is sinds 2017 sterk groeiend. Per jaar vinden vele jongeren zo toegang tot eervol werk in allerlei sectoren en kunnen zij zich ontplooien naar gelang hun talenten. Denk aan timmeren, metselen, autotechniek, lassen, naaien, enz. Zo worden zij gered van een uitzichtloos bestaan en kunnen zij op hun beurt hun kennis aan andere jongeren overdragen.
Wij steunen deze initiatieven van harte en daarom is de collecte bestemd voor Vrienden van Mikondo.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Mikondo’.

Zondag 07 augustus
Geen dienst

Zondag 14 augustus
Geen dienst

Zondag 21 augustus
Noodhulp in Ethiopië en Kenia
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië en Kenia steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken. Ze leren de boeren hoe vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat men minder kwetsbaar is als de oogst tegenvalt.
Steun deze Noodhulp projecten met een royale bijdrage.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp’.

Zondag 28 augustus
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-08-2022 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 26-08-2022 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.