PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Niet tegen Niet tegen
Wij mensen zijn dikwijls als een zeef. Behalve dat we flink kunnen zeveren, laten wij lopen wat ons niet goed uitkomt en houden we vast wat ons goed van pas komt. Wij zijn één en al oor voor wat we graag willen horen en wij houden ons doof voor wat ons niet zint. We onthouden wat ons bevestigt, we vergeten wat ons tegen de haren instrijkt.
 
Iedereen kent de uitspraak ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’. Niet iedereen zal weten dat dit een uitspraak in de Bijbel is, die de evangelist Matteüs Jezus in de mond legt. Maar wie kent de uitspraak ‘Want wie niet tegen ons is, is voor ons’? Toch ook een uitspraak in de Bijbel, ook van Jezus, geboodschapt door de evangelist Marcus.
 
Wat speelt er rond die uitspraak ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’? In het negende hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Marcus dat de leerlingen hebben geprobeerd een mens te beletten boze geesten uit te drijven in Jezus’ naam, met als reden dat die mens niet bij hun club van volgelingen hoort.
Johannes meldt dat aan Jezus en verwacht bijval. Maar dat pakt anders uit! Jezus zegt: “Dat moet je niet beletten, want er is niemand die zoiets doet in mijn naam, om even later kwaad van Mij te spreken”. En dan volgt die uitspraak ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’.
 
Wat een ongehoord ruimhartig woord is dat! Als het goede maar gebeurt, gedaan wordt; het is niet belangrijk onder welke vlag of etiket, door welke club!
Verrassend en verwarrend is dat voor de leerlingen, en niet minder voor ons. Wij zijn altijd weer geneigd om een geschenk te beoordelen op de afzender ervan en niet op het geschenk zelf. Iets dat mooi of goed is, maar afkomstig van een andere omroep, van een andere politieke partij of van een andere kerk dan de onze, mag niet gewoon mooi en goed zijn. Wij Nederlanders hebben een merkwaardige liefde voor en vaardigheid in het maken van hokjes.
Tot mijn schaamte moet ik erkennen dat kerken in ons land ons mede tot die hokjesgeest hebben opgevoed. Altijd die verschrikkelijke beoordeling of mensen wel of niet bij de kerk mogen horen, die misdadige vraag of je wel of niet bekeerd bent – en dus wel of niet behouden zult worden; die belachelijke leer dat er buiten de kerk geen heil is.
Allemaal zo enghartig, zo uitsluitend, zo krenterig. En wat is daarmee bereikt? Wat is de wereld in tweeduizend jaar met zo’n kerk beter geworden?
Gelukkig is dat nu in vele kerken totaal anders. Dat is hard nodig ook. Want zijn er nú niet meer boze geesten dan ooit die uitgedreven moeten worden? Brandhaarden in het Midden-Oosten, de gigantische vluchtelingenstroom, de groter wordende kloof tussen rijk en arm – dichtbij en verder weg, een wereldwijd verder verloederend milieu, doorzettend racisme.
 
Jezus kijkt niet wíe die huidige boze geesten helpt uitdrijven, maar dát die uitgedreven worden. ’t Maakt voor Hem niet uit of je daarbij wel of niet lid van de kerk bent, of van een bepaalde omroep of politieke partij. Als je het belangrijk vindt dat dat soort boze geesten wordt bestreden, dan ben je een mens van goede wil, dat wil zeggen: mensen die de wil van God laten gelden waardoor het Koninkrijk der hemelen op aarde dichterbij kan komen.
 
Wat zou het ongelooflijk zijn als al die mensen van goede wil – en dat zijn er Godzijdank heel veel, inclusief u en ik – eens samen die boze geesten te lijf zouden gaan, misschien niet één van zin maar wel één in daad. Wat zou onze wereld er snel anders en beter uitzien!
Wat belet ons? Niet Hij die zegt: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”.
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.