PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2024 1e Kwartaal 2024

Zondag 07 januari
Liliane Fonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Liliane Fonds’.

Zondag 14 januari
Binnenlands Diaconaat

Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje, om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Met de campagne ‘Samen tegen armoede’ draagt Kerk in Actie, samen met lokale kerken, eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’.

Zondag 21 januari
Geen dienst in eigen kerk.

Zondag 28 januari
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens! Voedselbanken helpen hen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten met het gratis verstrekken van voedselpakketten. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. De pakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 04 februari
Werelddiaconaat – Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering, zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.
Help de boeren in Bangladesh bij het aanpakken van hun grote problemen. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Bangladesh’.

Zondag 11 februari
Noodhulp
Er zijn miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie ook in Griekenland.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp’.

Zondag 18 februari
Binnenlands Diaconaat
In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven gericht op het omzien naar gevangenen en hun familie. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’.

Zondag 25 februari
Exodus
Veel gedetineerden willen de criminaliteit graag achter zich laten, maar kunnen dat niet op eigen kracht. Exodus biedt al sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat hen helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Iedereen is welkom bij een van de tien huizen of zestienhonderd vrijwilligers van Exodus.
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex)gedetineerde. De persoonlijke en kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van Exodus. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Exodus’.

Zondag 03 maart
Zending-Libanon
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden studenten op voor het hele Midden-Oosten.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Daarnaast krijgen kerkelijk werkers bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities.
Via de theologische instituten in Libanon wordt de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteund.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Libanon’.

Zondag 10 maart
Zending-Indonesië
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid.
Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Veel vrouwen nemen diaconale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Indonesië’.

Zondag 17 maart
Zending-kinderen in Rwanda
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken daarom leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen, maar ook over allerlei thema’s zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide wil meemaken.
Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de organisatoren.
Wij vragen uw steun voor project van Kerk in Actie.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rwanda’.

Zondag 24 maart
Missionair werk in Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online.
Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Passion’.

Zondag 31 maart
Werelddiaconaat - Colombia
De prachtige Caribische kust in het noorden van Colombia trekt veel toeristen. Helaas profiteert niet iedereen daarvan. Jongvolwassenen uit de armste lagen van de bevolking, (veelal jongeren uit inheemse bevolkingsgroepen) en jonge Venezolaanse vluchtelingen hebben weinig mogelijkheden om een opleiding te volgen, en missen zo kansen op werk.
Conexión, partnerorganisatie van Kerk in Actie, leidt deze jongeren op voor een baan in de horeca. Zij leren koken met lokale producten, bedienen en met klanten omgaan. Ze krijgen begeleiding bij het vinden van werk of het opzetten van een eigen bedrijf. Studenten en docenten werken zo samen aan een beter bestaan.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Colombia’.
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

Afscheidsdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 15.00 uur
meer details

Welkomdienst in Bethlehemkerk (Hilversum)
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.