PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
4e Kwartaal 2021 4e Kwartaal 2021
zondag 03 oktober
Kerk & Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël. Met deze collecte steunen we dit vluchtelingenproject.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kerk & Israël’.


zondag 10 oktober
Vrienden van Mikondo
De Stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, DR Congo.
Jarenlang konden de kinderen in deze wijk niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan. Dankzij giften en donaties aan de stichting kon in de afgelopen 20 jaar veel tot stand worden gebracht door de plaatselijke partner Projets Mikondo.

De school ‘La Tulipe’ werd opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal kleuters en basisschool leerlingen. Vervolgens werden lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma willen halen. Van jaar tot jaar ging het om 400 tot 500 leerlingen in totaal, tot er sinds 2017 elk jaar 1200 leerlingen officieel geregistreerd staan. De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed.
Dankzij de bibliotheek en buitenschoolse activiteiten staat Projets Mikondo bekend als een belangrijk kenniscentrum. De begeleiding van jonge drop-outs die een vak willen leren is sinds 2017 sterk groeiend. Per jaar vinden vele jongeren zo toegang tot eervol werk in allerlei sectoren en kunnen zij zich ontplooien naar gelang hun talenten. Denk aan timmeren, metselen, autotechniek, lassen, naaien, enz. Zo worden zij gered van een uitzichtloos bestaan en kunnen zij op hun beurt hun kennis aan andere jongeren overdragen.
Wij steunen deze initiatieven van harte en daarom is de collecte bestemd voor Vrienden van Mikondo.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Mikondo’.

zondag 17 oktober
Werelddiaconaat–Kameroen
De Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.
In Kameroen is twee derde van de inwoners christen, maar in het noorden zijn moslims in de meerderheid. Christenen en moslims leven daar al decennia in vrede samen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. De opkomst van gewelddadige moslimsektes en kleine radicale christelijke kerken zet de goede verhouding tussen christenen en moslims onder druk. Sinds 2014 is het niet veilig meer in Noord-Kameroen. De terreurbeweging Boko Haram valt dorpen aan in Nigeria en ook over de grens in Noord-Kameroen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld en verblijven in vluchtelingenkampen, in een gebied waar de inwoners het al moeilijk genoeg hebben om zelf rond te komen. Boko Haram bestrijdt niet alleen christenen maar ook gematigde moslims.
Predikanten leren bij de Lutherse Broederkerk hoe ze moeten omgaan met toenemende spanningen in hun gemeenschap. Ze krijgen les over de islam. Ze leren dat het belangrijk is om in vrede met elkaar te leven. Christelijke en islamitische leiders proberen samen op te trekken om radicalisering tegen te gaan. Religie moet een instrument van vrede zijn en niet van geweld. In een regio met zoveel uitdagingen, speelt de kerk dan ook een sleutelrol.
Met haar landbouwprogramma biedt de Lutherse Broederkerk kansen aan iedereen: christenen én moslims.
Met deze collecte steunen wij dit belangrijke werk via Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Werelddiaconaat’.

zondag 24 oktober
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en steeds meer mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Minima Wijdemeren’.

zondag 31 oktober
Bartiméus Fonds
Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden. Mensen die blind of slechtziend zijn de kans geven om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt het Bartiméus Fonds geld in voor innovatieve projecten én proberen ze mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.
Het Bartiméus Fonds is volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Bartimeus’.

zondag 07 november
ZendingGuatemala
Tussen 1960 en 1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim 240.000 mensen kwamen hierbij om het leven. Ook al is de oorlog voorbij, er is nog veel geweld in de samenleving, vooral tegen vrouwen. Daarom is Cedepca opgericht: het Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal-Amerika. Dit wil levens en gewoontes veranderen. Naast een theologische opleiding biedt Cedepca cursussen aan voor vrouwen. Om hen te versterken. Om vrouwen te stimuleren actief te worden in hun dorp en kerk. Om op te staan tegen het geweld en onrecht in hun samenleving.
Wij werken mee aan een kerk die opstaat tegen onrecht en geweld en bevelen deze collecte daarom van harte aan!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Guatemala’.

zondag 14 november
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en veel mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Minima Wijdemeren’.

zondag 21 november
Amnesty International
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Amnesty International. Deze organisatie streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.
Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk, en niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Amnesty’.

zondag 28 november
Werelddiaconaat – Moldavië
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan: een ervaring voor het leven.
Met deze collecte steunen we het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Moldavië’.

zondag 05 december
Zending – Rwanda
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.
Steun dit werk via de collecte!

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Rwanda’.

zondag 12 december
Binnenlands Diaconaat
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden ze een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?

Uw bijdrage aan de collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘De Glind’.

zondag 19 december
Jeugdwerk
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant (de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk) kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. Maar liefst zesduizend jongeren doen elk jaar hier aan mee.
Geef aan deze collecte en steun daarmee het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Jeugdwerk’

Kerstmis
Kinderen in de knel
Elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven en helpt met bijv. voedsel, gezondheidszorg en onderwijs.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van deze vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef royaal aan deze collecte. Hartelijk dank!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen in de knel’.
terug
 
 

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 26-06-2022 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 08-07-2022 om
meer details

Geen dienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.