PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Gereformeerd in miniatuur Gereformeerd in miniatuur
Uit: 'Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land', deel 11 (ISBN 90 242 3238 4), Uitgeversmaatschappij J.H. Kok te Kampen 1986, auteur J. Smedema
 
Aan de westkant van het Gooi, in het afgelegen, maar lieflijke Ankeveen, verrees in 1895 een kerkje van minimale afmeting, bestemd voor de 30 leden van de gereformeerde kerk. Eén van die leden, br. N. Holdinga, die het sinds 1892 'opgaan te Nederhorst den Berg' zwaar viel, was met anderen van oordeel, dat de Heer in Ankeveen een eigen Huis diende te hebben. Op het erf van genoemde broeder bouwde een 'Mr. Timmerman' het Godshuis voor 'niet minder dan fl. 515 en eenige centen, buiten de zitplaatsen', zo valt op te maken uit de notulenboeken. Ene ds. Bouman te Amersfoort leende voor dit doel fl. 300. Met deze - ook morele - steun openbaarde zich een geloofsgemeenschap, die 'de zoo diep vervallen Kerk' tot bloei moest brengen. De grote mate van geloof verhinderde overigens niet, dat een solide verzekering werd gesloten voor het gebouw en de inboedel. Toch niet geheel zonder trots was men eind 1894 al overgegaan tot de instelling van de ambten. Van een eigen predikant kon geen sprake zijn, waardoor de Kerkeraad drie leden telde, 2 ouderlingen en 1 diaken. Scriba was lange tijd br. N. Holdinga.
lees meer »
 
Gereformeerd Ankeveen Gereformeerd Ankeveen
Geschreven door Historische Kringen Wijdemeren
Gepubliceerd op 24 mei 2013

 
Toen er in 1834 een splitsing ontstond tussen de Hervormde- en de Gereformeerde Kerk, voelde een klein groepje Ankeveners zich meer verbonden met de Gereformeerde opvattingen. Wekelijks trokken zij over de Dammerkade of het Bergse Pad naar Nederhorst den Berg voor het luisteren naar het Woord. In 1895 bouwden zij op het terrein van de groentekweker N. Holdinga voor een bedrag van fl. 515 'en eenige centen' een eigen 'Huis des Heeren'. Inwendig bestond het uit één ruimte met een tongewelf, kansel, orgel en dertig zitplaatsen. In 1965 werd de kerk verlaten.
 
 
lees meer »
 
Kleinste kerk in Nederland zal worden opgeheven Kleinste kerk in Nederland zal worden opgeheven
Het kleinste kerkgebouw van Nederland, de gereformeerde kerk te Ankeveen of liever gezegd Hollands Ankeveen, gemeente Weesperkarspel, zal volgend jaar (1965 red.) worden opgeheven.
 
Hiermee raken de gereformeerden van Ankeveen en Hollands Ankeveen hun kerkgebouw kwijt en zullen zij moeten gaan kerken in ’s-Graveland. De gereformeerde gemeente van het dorp is klein en telt met kinderen mee nog geen vijftigtal leden. Tot einde vorig jaar werd er ’s zondagsmorgens een leesdienst gehouden, waar dan een ouderling de preek voorlas en ’s middags kwam er een dominee, meestal ds. H. Th. van Reenen uit ’s-Graveland of een andere dominee uit de omgeving. Dit jaar zal er zondags maar één dienst worden gehouden en wel in de middag. De ene week leesdienst en de andere week wordt de dienst door een predikant geleid. Dit is dan de overgang naar de totale opheffing van de gereformeerde diensten in Ankeveen.
 
Het allerkleinste kerkje werd gesticht in 1894 en bestaat dus al meer dan zeventig jaar. Het werd gebouwd op het erf van de familie Holdinga naast het woonhuis en is in haar historie zeer nauw met deze familie verbonden geweest. Boven de voordeur, die echter nooit meer wordt gebruikt, prijken de woorden “Gereformeerde Kerk’, terwijl aan de zuidzijde drie ramen in romaanse stijl het gebouw tot een echte kerk bestempelen. Het interieur, alhoewel natuurlijk klein, doet ook denken aan een echt kerkgebouw. Bij de achterdeur, waar men pleegt binnen te komen, staat een kansel waarop een grote Bijbel ligt en daarnaast een speciale bank voor de ouderling. Verder zijn er 30 zitplaatsen, die meestal niet allemaal bezet zijn. Meer kerkgangers dan er stoelen zijn? Dan worden er stoelen gehaald bij de familie Holdinga, hetgeen bij bijzondere kerkelijke gebeurtenissen wel eens voor komt.
 
De kerkenraad, bestaande uit de dominee en een ouderling, wordt ontvangen in de woning van de wed. D. Holdinga - Van Ingen en gaat van hieruit over het erf naar de kerk. Na de dienst komen ze weer in de woning terug en drinken daar nog een kopje koffie. Evenzo is het met de meerderheid van de kerkgangers, die na afloop bij de ook daar wonende familie J. Holdinga gaan koffiedrinken. Want de meeste kerkgangers behoren tot deze familie. In het verleden heeft het bestaan van de kerk wel eens gewankeld als een grote familie naar elders vertrok, maar tot voor enige jaren geleden heeft de gemeente zich gehandhaafd. In 1955 werd de gemeente kerkelijk bij ’s-Graveland ingelijfd, maar de sfeer van deze kleine gemeenschap bleef gehandhaafd. De jeugd zal zich aan deze nieuwe omstandigheid wel snel aanpassen, omdat zij reeds het jeugdwerk in ’s-Graveland meemaken, maar voor de ouderen zal de omschakeling naar de grotere kerk van ’s-Graveland wat moeilijker gaan.
 
Maar als moederkerk zal ’s-Graveland vooral aan de ouderen tegemoet komen door hen eventueel per auto op te halen, want de afstand tussen beide kerken is toch nog een kleine vijf kilometer. De kosteres van de kerk, mevrouw A. Holdinga - Snel, vindt het terugbrengen tot één dienst in Ankeveen wel prettig, want nu kan ook zij eens elders ter kerke gaan. Maar wanneer er helemaal niets meer is zal zij het wel stilletjes vinden. Wat er volgend jaar (1965 red.) met het achter berkenbomen verborgen kerkje gaat gebeuren is nog niet bekend, maar vast staat wel dat de gereformeerde gemeente van Ankeveen met dank zal terugdenken aan de intieme sfeer van deze kleine gemeenschap. Er is tot opheffing besloten omdat in de naaste toekomst geen uitbreiding van de gemeente is te verwachten.

Bron: Krantenbericht uit de collectiebank van de Historische kring ‘In de Gloriosa’ te Kortenhoef
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.