PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Lichtpuntjes Lichtpuntjes
Kerst 2013
In de vieringen rond en van Kerst speelt het Bijbelboek Jesaja een voorname rol. Zijn visioenen werken voor zijn gehoor nog steeds als lichtpuntjes in het donker, als brengers van hoop. Waarom?
De profeet schouwt het komen van een wereld naar Gods bedoeling. Een wereld waar God als Koning zal gelden, waar dus Gods wil wordt gedaan, de Naam van de Eeuwige wordt geheiligd – waardoor het op aarde zoals in de hemel wordt.
In die nieuwe wereld worden daarom zwaarden tot ploegscharen omgesmeed en de oorlog niet meer geleerd. In die nieuwe wereld wordt er recht gedaan en daarom is er vrede. In die nieuwe wereld bloeien de kaalgeslagen natuur en de verdorde levens van mensen. Enzovoort. Kortom, een nieuwe werkelijkheid – tot eer van God en tot heil van mensen.
Maar … naast het boek van Jesaja ligt de krant. En er zijn de radio en de televisie. Berichten en beelden van Syrië en Centraal-Afrika, van talloze mensen in vluchtelingenkampen in de bittere kou. Enzovoort. Je durft bijna de krant niet meer open te slaan, de radio en televisie niet meer aan te zetten. Waar zijn in al die brandhaarden de lichtpuntjes, waar de brengers van hoop?
Tussen die aangeduide visoenen van Jesaja en de krant zit – zeker in het huidig tijdsgewricht, en ook vaak in ons persoonlijk leven – een heftig spanningsveld, en midden in dat spanningsveld verkeren wij allemaal. Hoe houden we dat uit?
Zonder krant zouden die visioenen van Jesaja gaan zweven; ook in die tijd hadden zijn woorden een heel concrete, vooral politieke en sociale context. Zonder die visioenen zouden we stuklopen, want zonder hoop kunnen we niet leven. We kunnen niet anders dan die spanning uithouden. Daarvoor zijn ‘verhalen van hoop’ onmisbaar. Kleine verhalen van hoop – uit het alledaagse leven. Grote verhalen van hoop – ons ook van Godswege aangereikt.
Alleen: je moet wel oren hebben om die verhalen te hóren, ogen om die lichtpuntjes te zíen.
Is het een kwestie van karakter dat de ene mens dat beter lukt dan de ander? Dat zal ook wel, maar je kunt ook léren wat meer oor en oog ervoor te krijgen.
Een mens die in het donker van een depressie was beland, kreeg als handreiking: bel ’s ochtends iemand op, lees ’s middags een uur een boek, en kijk ’s avonds een keer naar het journaal. Als een soort huiswerk – zin of geen zin. Maar van het één kwam het ander: de telefoontjes leidden tot afspraken, voor de boeken moest naar de bibliotheek worden gegaan, het journaal bracht op andere gedachten dan de eigen sores, en die boeken en het journaal leverden bovendien andere thema’s op voor een gesprek. Deze vaste regelmaat maakte de dag niet minder grijs, maar er stonden nu wel een paar lichtgevende vlaggetjes in.
Een tijd geleden had het journaal de gewoonte om als een soort toetje af te sluiten met een aardig, lichtgevend bericht. Die compensatie was kennelijk nodig, vonden de makers ervan.
Je kunt ook jezelf er toe zetten om aan het einde van elke dag hardop te benoemen drie opgedane ervaringen waarvoor je dankbaar kunt zijn – ook voor Gods aangezicht; een vorm van dankgebed dus. Je kunt – vooral bij het ouder worden – jezelf disciplineren om vooral oog te hebben voor wat er nog wél is, en niet zozeer voor wat er níet (meer) is.
Voor mij is de gemeente onmisbaar als gemeenschap om die kleine en grote verhalen van hoop, die lichtpuntjes op te sporen, te delen, en door te geven.
Kinderen en jongeren zijn daarbij onmisbaar omdat zij in levende lijve tekenen van hoop zijn. Bovendien zijn hun ogen nog helder om zelfs in de ‘gewoonste’ dingen lichtpuntjes te zien. Maar ook de ouderen zijn onmisbaar: dikwijls hebben zij – juist door de crises in hun leven heen – weer oog voor lichtpuntjes gekregen en oor voor verhalen van hoop.
En in liederen worden wij gedragen door vleugels van de hoop, waardoor wij de angst te boven stijgen om leven dat verloopt (vergelijk lied 657 in het Nieuwe Liedboek).
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.