PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Groeien in de voor en in het spoor van de graankorrel Groeien in de voor en in het spoor van de graankorrel
Groei is niet alleen een centraal bijbels beeld / symbool waarin het geheim ten Leven is samengebald, het is ook een proces dat door de Bijbel is gekwalificéérd. Groei in de Bijbel is niet het steeds groter groeien van een broodfabrikant in vroegere STER-reclames, ook niet het steeds groter oppompen van jezelf als het Michelin-mannetje of Zwelgje. In de Bijbel gaat groei altijd door de crisis heen, door het nulpunt, en leidt tot gedaanteverandering. Zolang de graankorrel intact, gesloten wil blijven, blijft hij onvruchtbaar. Maar wanneer hij zich laat zaaien en de krachten van de aarde op zich laat inwerken, zal hij in een stervensproces van gedaante veranderen, totdat de halm tevoorschijn komt en in de halm de volle korenaar. Dit stervensproces is dus tegelijk – in het verborgene – een opstandingsproces.
Is geloven iets anders dan déze gang maken, in het vertrouwen dat de Geest die in ons woont, ons daar doorheen leidt?
 
De stervende graankorrel van de geloofsgroei
In ons dagelijks leven groeien we – bewust en/of onbewust – voortdurend en dus veranderen we aldoor. We vinden dat – terecht – heel normaal. Om maatschappelijk te kunnen blijven functioneren, zijn er regelmatig – meestal verplichte – aanvullende cursussen, trainingen en zelfs omscholingen. Ook in onze normen en waarden maken we groei en verandering door, zeker als het ons eigen leven raakt: geen ouder zal een kind de deur weigeren als het gaat samenwonen met vriend of vriendin.
Opmerkelijk is het dat groei en verandering waar het om geloof en kerk gaat, vaak worden beleefd als onvanzelfsprekend en abnormaal, dat daartegen bij niet weinigen soms zoveel weerstand en verzet is. Daar zal wel het mechanisme in meespelen van de hang naar vastigheid en zekerheid in júist geloof en kerk te midden van al die maatschappelijke en morele veranderingen.
Maar geloof en kerk verkeren in een crisis, of preciezer: maken zelf deel uit van een veel grotere crisis die de cultuur in ons deel van de wereld ondergaat. Die crisis meldt zich in het wegebben van de beleefde zin van het leven door steeds meer gestremde communicatie, in het verdwijnen van bezielde levensverbanden, en in het steeds moeilijker aanvaarden van allerlei grenzen in en aan ons leven.
Wij gelovigen zijn kennelijk doosbenauwd om deze weg van de stervende graankorrel wérkelijk te gaan. We ervaren een krachtig innerlijk verzet tegen het behouden van het leven door het te verliezen. Heel begrijpelijk, want dat is voor ons ook uiterst ingrijpend en riskant. Alleen omdat Hij ons is voorgegaan, kunnen wij ons op deze weg – geleid door zijn Geest – wagen. Om te worden wie we ten diepste al zijn: nieuwe mensen. Mensen immers, die – in de doop – met Christus zijn mee gestorven én opgewekt (Romeinen 6, 1-14). Ieder mens is in de knop zo’n nieuw mens. Deze nieuwe mens draagt de trekken van Christus, van die Messiaanse Mens, zoals Christus het gezicht van God onder ons mensen is. De oude mens is afgelegd om de nieuwe mens aan te doen (Efeziërs 4,22-34). Paulus zegt: In elk mens is het geheim van de nieuwe mens al aanwezig, omdat de Geest van God / Christus in hem/haar woont. De eigenlijke spanning in elk mensenleven is die tussen de oude mens – die nog springlevend is en ook zal blijven tot onze dood – én de nieuwe mens – die wij in alle verborgenheid in Christus al zijn en die in ons werkt – opdat wij eens die nieuwe mens mogen worden. Het is de spanning tussen vlees en Geest. Die spanning is de hemelse jachthond in ons (W. Zijlstra): de onrustige drijfkracht achter al onze groeiprocessen.
 
De weg van de graankorrel
Het gaan van de weg van de stervende graankorrel – door de Geest – kenmerkt zich door:
a. openheid naar alle kanten; door aandacht, door bereidheid om echt te luisteren naar Apostelen en Profeten, naar medemensen en naar onszelf – in een onverbrekelijke samenhang. Dat kan omdat we in Christus door God aanvaard zijn en zo ten diepste al die nieuwe mens zijn.
b. loslaten; deze openheid brengt ons onherroepelijk in een groeiproces, met al zijn onmacht en twijfel, met al zijn onafwendbare herziening van inzichten en opvattingen. Een groeiproces brengt een doorlopend veranderingsproces, een doorlopende beeldenstorm, altijd op weg, nooit klaar; een doorgaand proces van loslaten, van het opgeven van vertrouwde zekerheden. Dat kan omdat er in ons bestaan altijd een Hand is die ons al heeft opgevangen voordat wij echt in de afgrond zijn gestort.
c. autonomie en vrijheid; openheid en loslaten is een daad van vrije keus. Wij laten ons niets aanpraten, geen enkel gezag – hoe groot ook – van mensen en/of instituten vertelt ons wat wij moeten denken, voelen of geloven. Alleen de kracht van de waarheid zelf, die wij innerlijk erkennen en dus beamen, kan ons er toe brengen oude zekerheden los te laten. De Geest, de heilige Geest, getuigt dan met onze geest.
d. deze weg gaan we in gehoorzaamheid, dat wil zeggen dat we dóen wat we werkelijk gehoord hebben. Een waarheid die niet gedáán wordt, keert zich tegen ons.
 
Zo worden we uitgenodigd bij het ingaan van dit nieuwe kerkelijke seizoen om mee te gaan op de weg van de stervende graankorrel (Johannes 12,24). We zijn geen toeschouwer maar deelgenoot. In vieren, dienen en leren (vorming). Om te worden wie we zijn: Paasgemeente, geënt op de Messiaanse boom, en daarom rijpend om vrucht te dragen (Lied 841 in het Nieuw Liedboek).
ds. Reinier Beltman
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.