PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Afwachten of ver-wachten? Afwachten of ver-wachten?
"Bij PostNL is het topdrukte tijdens de SKNJ-periode", las ik in de krant. SKNJ? Sinterklaas, Kerst en NieuwJaar.
En hoe is deze periode voor jou, voor u? Top-drukte? Veel stress? Gemengde gevoelens misschien: leegte, verdriet, gemis kunnen er zijn en tegelijk ook licht en vreugde? Of ook: verstilling? Wachten, ver-wachten?

Ankerpunt te midden van de drukte, de voorbereidingen, boodschappen, de ambivalente en dubbele gevoelens, mogen ook dit jaar weer de verhalen uit Lukas 1 zijn. Ontroerend mooie, diepzinnige en betekenisvolle verhalen.
In een wereld waarin veel niet hoopvol stemt, vormen ze een leidraad om de moed niet te verliezen en te blijven ver-wachten: uitzien naar en meewerken aan Gods komst.

Voor mij vormen woorden van Maria één van de kernzinnen daarin: "Mij geschiede naar uw woord". Ze zegt het tegen de engel Gabriël, als die haar huis binnenkomt voor wat wel de 'annunciatie' wordt genoemd, de 'aankondiging' dat ze zwanger zal worden en een zoon baren.


In de middeleeuwse christelijke kunst werd de annunciatie dikwijls afgebeeld als een ontmoeting tussen de engel en Maria, terwijl een duif, symbool van de Heilige Geest, binnenvliegt in ... het oor van Maria. Als Maria ter sprake komt gaat het over haar trommelvlies en niet over haar maagdenvlies! Hier is de kunst meer ter zake geweest dan de theologie. Die raakte de weg kwijt naar dit verhaal in boeken vol over het leerstuk van de 'maagdelijke geboorte' met verhandelingen over bevruchtingsleer. Maar dit is bijbelse poëzie. Zoals in een gedicht alles kan, zo kan bij God alles. Wonderlijke geboortes van bevrijders, Izak, Samuel, Simson, Johannes, Jezus, tegen alle logica in, onmogelijk, oud, grijs, verstokt of zonder man, een en al wonder. Daar komen geen potente leiders aan te pas.
Maria gaat voorop in het horen en geloven en ver-wachten.

"Mij geschiede naar uw woord", daarmee zegt ze niet op een gelaten afwachtende manier: "laat er met mij maar gebeuren wat u zegt". Maria is helemaal niet gelaten afwachtend. Ze gaat meteen op reis naar haar eveneens op wonderbaarlijke wijze zwangere nicht Elisabeth, en zingt haar strijdbare lied! "Mij geschiede naar uw woord" klinkt niet gelaten afwachtend, maar actief ver-wachtend! Met de nadruk op 'ver', want de uitkomst van de woorden staat nog ver van haar af, ze weet nog niet hoe het zal zijn. Maar ze loopt erop vooruit, zingt ervan, verwacht er alles van.

Het zal je maar gebeuren dat er, zoals bij Maria, iemand of iets van God je huis binnen komt en dat iets van je gevraagd wordt waar je zelf helemaal niet om gevraagd hebt ... waar je zelf niet voor gekozen had, en waarvoor je ook wel iets in jezelf moet overwinnen voor je het op je neemt. Het hoeft helemaal niet iets heel groots te zijn: trouwe toewijding aan dat waar je niet om gevraagd hebt ... en waar je dan toch ook voluit voor kunt gaan.

Maria stelt er wel een vraag bij: "hoe zal dat geschieden daar ik geen man heb?"
Ze blijft kritisch. Ook zij wil eerst weten hoe het zit. Het antwoord van de engel lost niet alle raadsels op. Het blijft een mysterie, voor haar en voor ons.
Maria vertrouwt zich toe, "mij geschiede naar uw woord". Dat zegt Maria en ze heeft het geweten.

Je zult maar moeder worden van dit kind! Een moeder die haar kind moet weggeven aan de hele wereld ... kan ze ons inspireren? In haar verwondering, in haar kritische vraag misschien, in haar overgave en inzet, haar toewijding. Geen passief afwachten is het, maar een actieve keuze: ze doet mee in het project van God! Mij geschiede naar uw woord.
Zo wordt Maria draagmoeder voor God, die zijn kind draagt – eerst nog onzichtbaar, maar het gaat groeien. Wees gegroet Maria, vol van genade!

Vol van genade, vol van verwachting, vol van de belofte van hoop en vertrouwen en vreugde en vrede.
Zo vertrouwend en ver-wachtend mogen wij adventsmensen zijn, draagmoeders en -vaders voor Gods komende Rijk.

Ik wens u gezegende dagen.

ds.Stella Muns
(met dank aan collega Dineke Havinga, die mij jaren geleden een preek van haar hand over dit thema toestuurde)
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.